امكانات سامانه :
 • نمايش آخرين صورتحساب صادر شده
 • نمايش سوابق صورتحساب ها
 • نمايش نمودار مصرف دو ساله
 • نمايش گردش حساب آببهاء و اقساط
 • ماشين حساب مشتركين
 • خدمات پس ار فروش آب :
  • صدور قبض تسويه حساب آببهاء
  • تغيير نام
  • استعلام محضر
  • ...
 • اطلاعات بيشتر در راهنمــــــــــاي سامــــانه
ورود به سامانه
نحوه ورود :
 
شماره اشتراک:
شماره شناسایی :
 

شماره شناسایی را مطابق قبض،همراه باعلامت/وارد نمایید.

کد امنیتی :

    
 
سرويس واگذاري انشعاب آب و فاضلاب :
 • تشكيل پرونده و پيگيري درخواست توسط مشترك بصورت غيرحضوري.
 • اطلاع رساني وضعيت جديد درخواست ، توسط تلفن ، پيام كوتاه و EMail
 • امكان واگذاري انشعاب فاضلاب با انشعاب آب .
 • ثبت تقاضاي تقسيط بدهي حق انشعاب به صورت غيرحضوري
 • امكان رهگيري وضعيت جاري درخواست از روي چك ليست
Powered By : Behin Pouyesh Andishe